описания камней

всё имеет значение...

Раздел всё время дополняется...

  • Минерал - это соединение химических элементов, которое образовалось ir ķīmisko elementu savienojums, kas ir veidojies dabiskos fizikāli ķīmiskajos procesos un kam piemīt noteikts ķīmiskais sastāvs un kristāliskā struktūra. 
  • Iezis ir dabiskas izcelsmes minerālu sakopojums.
  • Organiskā viela ir oglekli saturoša viela.
  • Biogēnā viela sastāv no organismu dzīves procesa produktiem, atkritumiem un atliekām.
  • Fosilija ir organismu pārakmeņojušās atliekas. 

Lai apkopotu visus minētos jēdzienus, es saukšu visus kopā par akmeņiem.

Камни в алфавитном порядке

Šeit Tu vari redzēt manis izmantoto akmeņu sarakstu strukturizētu pēc alfabēta. Vēl top...

Камни по классификации

Šeit Tu vari redzēt manis izmantoto akmeņu sarakstu strukturizētu pēc Starptautiskās Mineraloģijas Asociācijas klasifikācijas. Vēl top...

Полезная дополнительная информация:

Химические элементы

Šeit Tu varēsi redzēt ķīmisko elementu sarakstu un aprakstus, no kuriem sastāv manis izmantotie akmeņi. Vēl top...

Статьи о камнях

Šeit Tu varēsi palasīt dažādus manus rakstus par akmeņiem. Vēl top...

Основные источники, откуда я беру официальную информацию: 

1. Моим основным источником является Mindat.org - официальная страница Международной Минералогической Ассоциации (IMA), здесь всегда самая актуальная информация и обширный форум 
https://www.mindat.org/strunz.php

2. Второй мой источник, где много геологической информации - это Геовикипедия, но информация по классификации здесь устаревшая
http://wiki.web.ru/

3. В этом источнике много дополнительной информации и классификация соответствует международному стандарту
http://www.webmineral.com/strunz.shtml

4. Здесь можно найти названия всех минералов на латышском языке
https://lv.wikipedia.org/wiki/Miner%C4%81lu_uzskait%C4%ABjums_no_A_l%C4%ABdz_C

0

 .