akmeņu apraksti

visam ir nozīme...

Sadaļa visu laiku tiek papildināta...

  • Minerāls ir ķīmisko elementu savienojums, kas ir veidojies dabiskos fizikāli ķīmiskajos procesos un kam piemīt noteikts ķīmiskais sastāvs un kristāliskā struktūra. 
  • Iezis ir dabiskas izcelsmes minerālu sakopojums.
  • Organiskā viela ir Oglekli saturoša viela.
  • Biogēnā viela sastāv no organismu dzīves procesa produktiem, atkritumiem un atliekām.
  • Fosilija ir organismu pārakmeņojušās atliekas. 

Lai apkopotu visus minētos jēdzienus, es saukšu visus kopā par akmeņiem.

Akmeņi pēc alfabēta

Šeit Tu vari redzēt manis izmantoto akmeņu sarakstu strukturizētu pēc alfabēta. Sagaidi...

Akmeņi pēc klasifikācijas

Šeit Tu vari redzēt manis izmantoto akmeņu sarakstu strukturizētu pēc Starptautiskās Mineraloģijas Asociācijas klasifikācijas. Sagaidi...

Noderīga papildus informācija:

Ķīmiskie elmenti

Šeit Tu varēsi redzēt ķīmisko elementu sarakstu un aprakstus, no kuriem sastāv manis izmantotie akmeņi. Sagaidi...

Raksti par akmeņiem

Šeit Tu varēsi palasīt dažādus manus rakstus par akmeņiem. Sagaidi...

Pamata avoti, no kurienes es ņemu oficiālu informāciju ir:

1. Mans pamatavots ir Mindat.org - oficiālā Starptautiskās Mineraloģijas Asociācijas (IMA) lapa, šeit vienmēr ir visaktuālākā informācija un apjomīgs forums:
https://www.mindat.org/strunz.php

2. Otrs mans avots, kur ir daudz ģeoloģijas informācijas ir Geovikipēdija, bet klasifikācijas informācija šeit ir novecojusi:
http://wiki.web.ru/

3. Šajā avotā ir daudz papildus informācijas un klasifikācija atbilst starptautiskam standartam:
http://www.webmineral.com/strunz.shtml

4. Te var atrast visu minerālu nosaukumus latviešu valodā:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Miner%C4%81lu_uzskait%C4%ABjums_no_A_l%C4%ABdz_C

0
 .